چطور یک متخصص شبکه شویم؟

چطور متخصص شبکه شویم

یادگیری کار شبکه برای من از آن چیزهایی بود که هِی آن را به تعویق می انداختم. همیشه هم این مسئله یک جا پای من را گیر می‌انداخت. دلیل این کارم این بود که حوصله نداشتم اصولی و درست از اول آموزش ببینم و جسته و گریخته با تجربه کردن یک سری چیزها یاد می‌گرفتم. …

چطور یک متخصص شبکه شویم؟ ادامه مطلب »